Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Ibu kepala sekolah SMK NEGERI 2 BONTANG
Yang kami hormati para ibu dan bapak guru SMK NEGERI 2 BONTANG
Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid
dan yang kami sayangi dan cintai anak-anakku sekalian

pada kesempatan ini, kami mewakili semua orang tua murid ingin memberikan kesan dan pesan kamu untuk SMK NEGERI 2 BONTANG

kesan kami kepada sekolah SMK NEGERI 2 BONTANG
selama anak kami bersekolah di SMK NEGERI 2 BONTANG
anak kami selalu mendapatkan prestasi dan teman yang banyak lebih percaya diri dan lebih semangat sekolah,
gurunya juga sangat mensuport dan membimbing serta memberikan penghargaan kepada anak didiknya selama ini
Terima Kasih buat semua guru yang telah membimbing dan mengajar anak anak kami selama bersekolah ini